Dinh dưỡng & Sức khỏe

- 18%
INFANT 0 đến 6 tháng
Công thức dê sữa trẻ em dựa trên của chúng tôi được sử dụng bởi các bà mẹ muốn cung cấp cho trẻ sơ sinh của họ với các công thức có chất lượng cao nhất. Công thức này là thích hợp cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ em lên đến sáu tháng tuổi của mình.
- 16%
FOLLOW-ON 6-12 tháng
Dê sữa công thức dựa trên theo dõi của chúng tôi được sử dụng bởi các bà mẹ muốn cung cấp các con của họ với công thức chất lượng cao nhất. Nó phù hợp cho phát triển trẻ 6-12 tháng tuổi và thích hợp khi bạn đang bắt đầu giới thiệu những thực phẩm rắn vào chế độ ăn uống một chút của bạn.
- 16%
TODDLER 1 đến trên 3 tuổi
Uống sữa bé dê sữa dựa trên của chúng tôi được sử dụng bởi các bà mẹ muốn cung cấp các con của họ với công thức chất lượng cao nhất. Nó phù hợp cho trẻ từ một đến ba năm tuổi và cung cấp sự hỗ trợ dinh dưỡng đầy đủ yêu cầu trong giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng.